Niemelän Lammastila

2 Tuotetta

Niemelän lammastila on 132–vuotias laukaalainen sukutila. Nykyisellä isäntäparilla on n. 90 kainuunharmasuuhta ja viisi isäpässiä. Harmas on suomalainen alkuperäisrotu ja sitä on olemassa koko maailmassa vain noin 2000 yksilöä. 

Rodun harvinaisuus ja alkukantaisuus viehättää ja he haluavat säilyttää arvokasta geeniperimää.  Tilaan voit tutustua enemmän heidän omilla sivuillaan Niemeläntila

Villoista lähtee langan jatkojalostukseen vain puhtaat selkävillat.

  • Näkymä